Viden om fald

Viden om fald og tendenser.

 

At falde er en naturlig del af livet, og det kan være en kilde til frygt og begræn­sninger i dagligdagen. 

Men det behøver ikke at være sådan, der­for har vi udviklet en metode hvor vi under­vis­er delt­agerne i at falde på en sikker måde, sam­tidig med at vi tak­ler de traumer, der kan være for­bun­det med en fal­du­lykke. Ved at lære at falde på en sikker måde, kan du få mere fri­hed, selvtil­lid og livskvalitet. 

Vores metode er baseret på evi­dens og tilpass­es den enkelte person. 

Vi har en stor pas­sion for at hjælpe men­nesker med at bevare selvstændighed og livskvalitet. Der­for tror vi på, at vi ved at lære folk at stå stærkere og at falde på en sikker måde, kan gøre en forskel i folks liv. 

Artikler omkring fald 

sundhedsfremmende faldforebyggelse

Rap­port med tal for trafiku­lykker og fal­du­lykker. (side 85)

 

 

 

 

 

Facts og mål­sæt­ninger i forhold til fald og faldulykker.

Artikler omkring faldteknik 

Anbe­falinger til faldteknik, som et red­skab til at arbe­jde med fore­byggelse (Side 77)

Anbe­falinger til at vi under­søger effek­ten af ældres evne til at falde, mere hen­sigtsmæs­sigt igen­nem trænin­gen af faldteknik. ( side 59 )

 

 

 

 

Lyder vores work­shops som noget for dig eller jeres organ­i­sa­tion er du/i mere end velkomne til at kon­tak­te os for nærmere info.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.